Web programiranje

Cenovnik usluga

Usluga Cena (RSD) Održavanje
Radni sat programera 1.500,00 12 meseci
Radni dan programera (do 8 sati dnevno) 5.000,00 12 meseci
Radni sat web dizajnera 1.000,00 12 meseci
Radni dan web dizajnera (do 8 sati dnevno) 3.500,00 12 meseci
Radni sat konsultanta 1.000,00 12 meseci
Radni dan konsultanta (do 8 sati dnevno) 3.500,00 12 meseci

Sve cene su prikazane u dinarima sa uračunatim PDV-om.

Cenovnik stupa na snagu 15.02.2017.